Menu

EMC Testlab i Silkeborg
EMC Quick-test
EMC Klub-Jens
Industri fejlfinding
EMC Kursus
Lynbeskyttelse
EMC Direktivet
Hvad er elektrisk støj?
Priser
Kontakt
Nyhedsmail
Forside

Elektrisk støj?

Generelt kan man sige at elektrisk støj er summen af alle de uønskede former for elektrisk felt, magnetisk felt, elektrisk strøm, og elektrisk spænding i frekvensområdet fra DC til uendelig. Af praktiske årsager begrænser vi ofte frekvensområdet til nogle få GHz - men eksempelvis EMC direktivet gælder i sin nuværende form helt op til 400GHz - og skulle vi engang i fremtiden nå over dette frekvensområde til praktisk brug for nyttesignaler og støjkilder - ja så må vi også forvente at lovgivningen på området vil følge med.

EMC / EMI:
Når man snakker om EMC står dette ord for ElectroMagnetic Compatibility - hvilket på oversat dansk kunne betyde noget i retning af "elektromagnetisk sameksistens" hvilket igen er forstået som det fænomen at man ikke har problemer med elektrisk støj. Med andre ord er der både styr på at el- og elektronik enheder ikke fungerer som støjkilder - og andre el- og elektronik enheder ikke bliver forstyrret af andet elektrisk udstyr, og heller ikke bliver forstyrret / ødelagt af naturlige elektriske støjkilder som lyn, statisk elektricitet, kosmisk baggrundsstråling, og solplet aktivitet.

Er der derimod tale om forstyrrelse / ødelæggelse af elektronikken, så er der tale om Electromagnetic Interference = EMIEn dagligdags ting, men et ukendt begreb!
Når snakken går omkring elektrisk støj så er der mange mennesker der umiddelbart tænker at det har man da aldrig hørt om ?? så derfor vil jeg med denne korte beskrivelse forsøge at løfte mysteriet for de mange der ikke er stødt på begrebet endnu. Det skal nok vise sig at selv "Maren i kæret" kender en hel del til elektrisk støj - hun vidste bare ikke at disse helt naturlige og dagligdags ting kom ind under begrebet "elektrisk støj", og at det både kan forstyrre og ødelægge elektronik.

Kort kan man sige at alle former for forstyrrelser der er skabt af strøm og spænding, elektriske og magnetiske felter kan betragtes som elektromagnetisk interferens (EMI) og fra den dagligdag der omgiver os alle kunne jeg pege på eksempler som nok alligevel er kendt blandt folk flest. Det skal siges for en god ordens skyld, at de efterfølgende eksempler er stærkt simplificeret for at spare lidt på spaltepladsen, og at der er mange fænomener der ikke er beskrevet i efterfølgende oversigt. Som eksempel på hvor omfattende at disse elektriske forstyrrelser kan være af karakter - kan jeg vel bedst beskrive ved kigge på min egen erfaring / arbejde med at løse elektriske støjproblemer siden 1982. Selv om jeg har være indblandet i tusindvis af forskellige typer elektrisk støj, og løst støjproblemer på alverdens forskellig elektronik i Danmark og resten af verden, og selv om jeg har opbygget en ganske betydelig erfaring på området, så hænder det af og til at jeg igen står overfor et helt nyt eksempel på elektriske støjkilder som jeg aldrig før har set magen til.Mange forskellige typer elektronik:
Årsagen til at støjtyperne er så mange / mangfoldig er at der er næsten ingen grænse for hvor forskellig el- og elektronikinstallation er udført, og hvor forskellig typen og anvendelsen af elektroniske systemer er. Hver ny støjsag ender nemt op med at blive en unik problemstilling, der aldrig er helt magen til det man kendte fra før. I tillæg udbygges el- og elektronikanvendelsen i vores hverdag, og der kommer stadig nye typer elektronik til, og nye måder at anvende elektronikken på, nye teknologier, og til med kommer der flere og flere systemer der gør at vi kobler elektronikken sammen med ledninger, og så har man netværksløsninger og dataopsamling mellem forskellige kredsløb. Alt i alt betyder mængden af ny elektronik, og mængden af ledninger at der blive stadigt flere steder at det kan gå galt med elektriske støjproblemer. Med stor sikkerhed kan man sige at fremtidens el- og elektronikinstallation helt sikkert vil ændre sig, og der altid vil komme nye EMC / EMI problemer der skal løses.

Følgende begreber (og meget mere) behandles under området elektriske støjproblemer:

  Netspændings kvalitet, for høj / for lav netspænding
  Transienter på netforsyningen ( klumper i strømmen ) strømafbrydelser
  Harmonisk forvrængning, flikker etc.
  Støjudstråling fra elektriske anlæg, svejsere, motorstart etc.
  Forstyrrelser på industrielektronikkens styringer og kontorernes EDB anlæg
  Fejl på alarmanlæg, overvågningssystemer, trafikreguleringer osv. osv i tordenvejr
  Fejl på elektronik, som funktion af HF felter i nærheden - mest typisk efterhånden vel det at radiotelefonen stråler ind og forstyrrer elektronikken
  Fejl på elektronik, på grund af statisk elektricitet
  mange flere eksempler kunne nævnesJens-EMC - bekæmper elektrisk støj
Randersvej 6 _|_ 8600 Silkeborg _|_ Danmark _|_ Testlab: (+45) 40 10 90 33