Menu

EMC Testlab i Silkeborg
EMC Quick-test
EMC Klub-Jens
Industri fejlfinding
EMC Kursus
Lynbeskyttelse
EMC Direktivet
Hvad er elektrisk støj?
Priser
Kontakt
Nyhedsmail
Forside

EMC kursus

Elektrisk støj

  Hvad er elektrisk støj?
  Beskrivelse af de hyppigst forekommende støjtyper, og en kort beskrivelse på hvordan de opstår og løses. (hvor i installationen / apparatet / printkortet skal løsningen for den enkelte støjtype håndteres)
  Hvorfor forstyrres / ødelægges elektronikken?
  Periodiske fejl der ikke var EMC-problemer
  Historier fra det virkelige liv der sætter dette kursusafsnit i fokus / Eksempler på hvad der gik galtEMC generelt

  Fuld forståelse! eller pengene er spildt!
  Grundlæggende EMC
  Fugl på luftledning
  Kend din strømvej
  Hf-filtrering / overspændingsbeskyttelse
  Skærmning
  EMC komponenter - genereltApparat konstruktion

  Det elektromagnetiske miljø
  Indstråling via ledninger
  Indstråling via felter
  Forstyrrelser via power supply
  Emission via ledninger
  Emission via felter
  Emission af netharmoniske
  HF-reference & "jording"
  Returstrømveje
  Skærmning af kabinetter og kabler
  Filtrering på net- og signal kabler / transientdæmpning
  Det grundlæggende apparat design
  Printlayout - overordnet
  EMC komponenter
  Precompliance tests - tests i udviklingsforløbet
  Historier fra det virkelige liv der sætter dette kursusafsnit i fokus
  Normer & standarderLynbeskyttelse / jordingsanlæg

  Hvilke skader ser man på elektronik, som følge af tordenvejr / lyn?
  Hvordan op står lyn, og hvordan kobler signalet til elektronikken / den elektriske installation
  EMC generelt - flashback med fokus på forhold omkring lyntransienter
  Ydre lynbeskyttelse / jordingsanlæg
  Indre Lynbeskyttelse / potentialeudligning og overspændingsbeskyttelse
  Eksempel på overspændingsbeskyttelse - mindre installation / privat hus / lejlighed / kontor
  Eksempel på overspændingsbeskyttelse - større installation / stort kontor / virksomhed / supermarked
  Eksempel på overspændingsbeskyttelse - fabriksanlæg med stor udstrækning
  Sikkerhed ved lyn: Personsikkerhed / eksplosionsfare
  Historier fra det virkelige liv der sætter dette kursusafsnit i fokus
  Normer & standarder


Statisk elektricitet

  Hvilke skader ser man på elektronik, som følge af statisk elektricitet ?
  Hvor generer statisk elektricitet fabriksprocessor og den personlige velvære
  Hvordan op står statisk elektricitet, og hvordan kobler signalet til elektronikken / den elektriske installation
  EMC generelt - flashback med fokus på forhold omkring ESD
  Hvordan fjernes / kontrolleres statisk elektricitet
  Historier fra det virkelige liv der sætter dette kursusafsnit i fokus
  Normer & standarder

EMC kursus kan afholdes på mange forskellige niveau.

Gennem mit EMC arbejde siden 1982 har jeg ofte set hvordan EMC / EMI problemer gøres større end de i virkeligheden er. Det allerstørste problem er oftest af få folk til at tænke helt anderledes end man har været vant til.

Som eksempel på hvor fejlagtig man kan forstå tingene omkring overspænsingsbeskyttelse og jordingsanlæg - det vil sige hvorledes man beskytter elektronikken og elinstalltionen imod lynnedslag / lyntransient påvirkninger så har det været den generelle forståelse igennem mange år - at den "rigtige" beskyttelse bestod af overspændingsafledere - og så en god jordforbindelse - her med vægten lagt på betydningen af lav overgangsmodstand til jord...???

Det er helt forkert. Den rigtige beskyttelse tager udgangspunkt i den totale form for potentialeudligning, og montering af overspændingsafledere i forhold til denne fælles potentialeudlignede reference ( jord ) - på den måde er bygningens armeringsjern, stålbuer, større metalkonstruktioner og rør mv. en langt bedre reference - når det hele er udlignet til hinanden, end noget som helst jordsyd der er hamret ned til kineserne - og dette uanset hvor lav overgangsmodstand til jord man har målt.

På samme måde kan jeg pege på forståelsesproblemer på elektronikkonstruktionen, printkortet, opbygningen af elinstallationen, og for den sags skyld misforståelser på hvorledes et skærmet kabel skal bruges - og hvordan et netfilter skal monteres.

Hvilket kursus ?

Helt afhængigt af kursisternes baggrunds uddannelse / arbejdsområde og EMC mæssige problemstillinger kan der foreslås kursus af meget forskelligt indhold og varrighed. Mellemoverskrifterne i kursus oversigten er kun de hyppigst forekommende emner. Ofte skræddersyes et kursus fuldstændigt til virksomhedens behov.

En dags undersøgelser før kursus vil være med til at analysere de områder som det egentlige EMC kursus skal omhandle. Herefter er det et spørgsmå om kurset skal være af 1 dags varrighed, eller 2 - 5 dages varrighed.

For valg af det rigtige EMC kursus vil jeg anbefale interesserede om at tage kontakt - så aftaler vi et møde og lægger kursusplanen i fælleskab.

Kontakt:

Jens Kr. Tv. Olesen jko@jens-emc.dk for en nærmere dialog om EMC kursus.


Jens-EMC - bekæmper elektrisk støj
Egevej 2, Salten _|_ 8653 Them _|_ Danmark _|_ Testlab: (+45) 40 10 90 33